Betel denne veka

Tysdag

19:00

Bnnemte

19:00

Husmte heime med Irene og Magnar

Laurdag

17:00

Adventssamling

S鴑dag

18:00

Sndagsmte. Gunnar Standal talar. Enkel servering etter mtet

[vidare framover]


Noko ?tenkje p?....

Her finn du oss

Betel ligg i Industrigata 11, like ved rutebilstasjonen, Circle K og Rokken. Lokalet vert vanlegvis lst opp 30 minutt fr kvar samling. Du er alltid velkomen til Betel. 


Ein stad hyre til

Vi ynskjer at Betelforsamlinga skal vere ein stad der du kan oppdage kva ressursar du sit inne med og at du skal verte oppmuntra til bruke dei gvene som du har ftt. I eit felleskap som vrt, er det alltid plas til fleire. Du er alltid velkomen til Betel. 


Visjon for Betel

Vi vil gjennom bn og arbeid g inn for at Betel skal
- vere ein trygg og open heim der vi skal kjenne at vi hyrer til, der vi gir varme og syner omsorg for kvarandre. ( Atmosfre og omsorg )
- vere ein stad der vi blir dyktiggjort og ansvarleggjort i tenesta og oppmuntrar kvarandre til bruke dei gvene som vi har ftt. (Dyktiggjering og aktivisering)
- vere utadretta p ein slik mte at nye vert dregne til Jesus og fellesskapet, nrt og fjernt.
 


Ynskjer du f bruke deg sjlv?

Dersom du ynskjer bruke gver som du har innanfor musikk, barnearbeid, forkynning eller praktiske givnader, er det berre ta kontakt med ein av leiarane i forsamlinga.  


Misjon

Forsamlinga p Betel i Volda har opp gjennom tidene hatt mange utsendingar. Forsamlinga har hatt misjonrar i Kenya, Swaziland, Argentina, Grnland, Japan, Hong Kong og no stttar ein m.a. Svend Svendsen som er p Sri Lanka. Svend arbeider der p misjonstrykkeriet New Life Literature, som trykker biblar og kristen litteratur for mange misjonsfelt. I tillegg stttar vi Barneheimsarbeid i Swaziland, og to prosjekt med bibeldistribusjon i Kina og Kenya. 


Interessert i Radioarbeid?

Til radioarbeidet har vi bruk for bde programskaparar og teknikkarar. Vi er alle berre amatrar og lrer etter kvart som vi arbeider, m.a. ved at vi lrer av kvarandre sine erfaringar og kunnskapar. Vil du vere med p laget, er det berre ta kontakt med einkvan av oss.  [Bygderadio Vest]  


Bneliste

Nr ein kjem til kort med eigne ressursar, kan ein gjennom bn koble seg til Guds ressursar. Dess fr ein gjere det, dess bedre vert resultatet. Dersom nokon synest at det kan vere nyttig halde orden p bneemna sine, bde personlege, for familie, forsamling og misjon, kan ein laste ned ei bneliste i botnen av denne artikkelen. 


 


 


 


 


Sndagsmte p Betel kl 18:00

Nyhet| publisert: 03.12.2019 | Trond

bilde

Korleis er det nr de kjem saman?

Artikkel| publisert: 22.06.2014 | Gunnar

bilde

Kristne samlingar har i strre og strre grad vorte eit arrangement der nokre f aktrar formidlar noko til ei relativt passiv forsamling. Dette passar ikkje heilt med det idealet vi kan lese om i Bibelen. Der er Kristi forsamling omtala som ein kropp der kvar einskild er eit lem med ein spesiell funksjon. Alle lemene skal tene kvarandre, kvar p sitt vis. Ikkje alle tenestene er verbale, mange av dei er praktiske, men ikkje mindre viktige av den grunn. Nr det gjeld samlingane skriv Paulus fylgjande i 1. korintarbrev 14. 26: Korleis er det d, brr? Nr de kjem saman, d har kvar av dykk ein salme, ein lrdom, ei openberring, ei tunge eller ei tyding: Lat alt vera til oppbygging. For at vi alle skal kunne f fortelle om ting som vi har opplevd, arrangerer vi fr tid til anna skalla delemte. I slike mte kan vi ogs samtale om aktuelle tema eller be for ting som vi ysnkje hjelp med.

Dp,- Kva er det?

Artikkel| publisert: 16.05.2014 | Gunnar

bilde

Ordet for dype som er brukt i bibelen, har tydinga dukke noko under. Det er i utgangspunktet ikkje noko sakralt ord, men eit ord som vart brukt om hendingar i dagleglivet. Nr t.d. den spedalske hrfraren Naaman i 2. kongebok 5. vart fortalt at han skulle g og dukke seg 7 gongar i jordan, s brukte profeten Elisa same ordet som andre stader i bibelen vert brukt om dype. Det treng ikkje ligge noko ndeleg i det, men det viser likevel noko om korleis dpen gjekk fre seg, - dei vart dukka under. Sidan det var eit kvardagsord ogs Jesus bruka, s hyrde nok misjonsbefalinga slik ut i deira yre som hyrde det p den tida: Eg har ftt all makt i himmelen og p jorda. G difor ut og gjer (lr) alle folk til lresveinar, i det de dukkar dei i namnet t Faderen, Sonen og Den heilage Ande. Og sj, eg er med dykk alle dagar inntil verdens ende.

Dersom ein p den tida skulle sprre nokon om dei var dypte, s ville det hyrest ut som vi spurde: Er du dukka? Eg reknar med at sprsmlet vidare mtte fre til ein del forklarande runder.  [meir ]

Sylv og gull har eg ikkje, men ---

Artikkel| publisert: 14.11.2013 | Gunnar

bilde

Peter og Johannes skulle opp i templet d dei mtte p ein lam tiggar som bad om almisse. Peter stoppa opp og sa: Sylv og gull har vi ikkje, men det som vi har, det gir vi deg. I Jesu Nasarearens namn, st opp og g.
Du kjenner deg kanskje igjen i fyrste delen av Peters ord: Du har ikkje s mykje sylv og gull, og den krafta som kan helbrede ein lam mann, har du kanskje heller ikkje lrt deg bruke. Difor finn du kanskje ikkje s mykje trst og oppmuntring i dette ordet.
  [meir ]

Ti mtar vi kan elske kvarandre

Artikkel| publisert: 02.12.2012 | Gunnar

bilde

Det finst nok mange mtar uttrykke kjrleik p. Bibelen er i denne samanhengen svrt praktisk. Noko tenkje p for dei fleste av oss.

Liv med Overskot!

Artikkel| publisert: 05.02.2011 | Gunnar

bilde

Vi mter alle overskotsmenneske, menneske som alltids synest ha tid, energi og givarglede til overs. Nokre av desse har nok eit godt apparat omkring seg heime som tar seg av alt som vert forsmt, det og dei skal ikkje glymast.

Eg er ogs klar over at kra ikkje er like for alle. Somme menneske har ein tffare kvardag enn andre, og ein skal sleis ikkje utan vidare samanlikne seg med andre. Men kva det enn kjem av, Det ser ut til at nokre menneske har meir overskot enn andre.  [meir ]

Har vi bruk for den Heilage Ande?

Artikkel| publisert: 23.05.2010 | Gunnar

bilde

Ofte tenkjer vi p Den Heilage Ande som eit kjennemerke p menneske som er "ekstra ndelege", og vi vanlege dyelege vil kanskje tenkje at det ikkje er noko for oss.
Nr ein ser etter i bibelen, vil ein sj at Den Heilage Ande er godt nytt for den motlause, kraftlause, kranglefanten som lengtar etter kjrleik, glede og fred, men som ikkje fr det til.
Den Heilage Ande er eit gode for alle som har bruk for kraft i kvardagen, enten det gjeld vinne over drlege legningar, f  nytt livsmot, oppleve glede og fred, eller utrustning til tene i Guds rike.

Det er forskjel p ei lrarutdanning og ei lrarstilling
Tankar om ndegver, tenester og kraftige verknader.

Artikkel| publisert: 02.03.2010 | Gunnar

bilde

I 1. korinterbrev kapittel 12 underviser Paulus om tenester, ndegver og kraftige verknader. Mykje av dette har vi lita erfaring med i forsamlingane vre. Vi har nok opplevd bde tungetale, tyding, profeti, visdomstale og mykje meir, men den breidda bde nr det gjeld ndegver, tenester og kraftige verknader som bibelen talar om, ser vi desverre mindre av i dagens forsamlingsliv. Somme har difor trekt den slutninga at desse sidene av Guds ord berre var for dei fyrste kristne og ikkje for oss i dag. Ved seie noko slikt, gjer vi vr eigen praksis til norm og reduserer samtidig Guds tilbod og lovnader. Tvert om trur eg at alle omrde av livet der vr praksis ikkje stemmer med Bibelen, der har vi eit vekstpotensiale. Slik ogs nr det gjeld tenester, ndegver og kraftige verknader. No m det likevel innrmmast at det kan vere vanskeleg undervise om noko som ein berre har teoretisk kjennskap til.  Ein m difor alltid ta hgde for at ein berre ser stykkevis, men likevel be om f meir lys over tema etter kvart.
  [meir ]

Rik nok!

Artikkel| publisert: 31.01.2010 | Gunnar

bilde

I Romarbrevet 10.12 str det at Herren er rik nok for alle som kallar p han.
Vi er s vande med tenkje p ressursar som avgrensa at vi ofte ogs overfrer det til Gud. Nr stortinget skal vedta eit budsjett, har dei vanlegvis ei kostnadsramme som dei skal halde seg innanfor. Pengane vert s fordelte til ulike forml rundt om i landet vrt. Dei som har kjempa for eit prosjekt jublar over tilskot som dei har ftt, medan andre har ftt avslag eller m vere ngde med lovnad om tilskot langt fram i tid. Ofte veit ein p frehand at om eit prosjekt vert vedtatt, vil det fre til magre r i mange r for andre prosjekt i regionen. Slik er det ikkje med Gud. Han driv ikkje og fordeler avgrensa midlar etter beste evne. Hans ressursar er uendelege, og han er rik nok for alle. Det er difor ingen grunn til vere misunneleg p folk som vert velsigna av Gud. Gud gjer ikkje forskjell p folk og han er rik nok for kvar av oss, om vi berre kallar p han.

Be og h(y)r

Artikkel| publisert: 15.01.2010 | Gunnar

bilde

Nr vi snakkar om bn, er vi kanskje opptatt av alt som vi har bruk for fortelle Gud. Det er s mangt som vi opplever, og som vi har bruk for dele med nokon som forstr oss. Det er ein rett som vi har, og Gud har alltid eit hyrsamt yre nr vi vender  oss til han.  Dersom vi tenkjer etter,  s veit vi likevel at Gud veit alt, lenge fr vi fortel han om det. Nr vi snakkar med Gud i  bn, er det difor ikkje  primrt noko som Gud har bruk for, men det er eit godt tilbod til oss f snakke med ein slik rdgjevar som er kjrleg, allmektig og allvitande. Difor er det viktig at vi tar oss tid ikkje berre til f snakke, men ogs f hyre kva rd og hjelp Gud har gi oss.

Det er ikkje noko gale med ein gaffel!

Artikkel| publisert: 10.01.2011 | Gunnar

bilde

Som menneske har vi ein tendens til samanlikne oss med kvarandre. I denne samanlikninga kan ein ofte finne omrde bde ved seg sjlv og andre der ein ikkje strekkjer til. Det kan vere felt der ein  ikkje nr opp til den standarden ein mtte ynskje, og andre som er gode p desse omrda, dei har kanskje manglar p andre omrde.
 Ingen av oss er gode p alt, men <i>alle er vi gode p noko</i>.
Tenk deg dei ulike reiskapane som du har p kjkkenet. Vi treng ikkje g lengre enn til kniv, skei og gaffel. Dersom ein gaffel aldri fekk prve seg p anna enn suppe, ville han heilt sikkert g gjennom "livet" og kjenne seg som ein tapar. Han fekk det aldri til. Ein kniv ville nok ikkje hatt det s mykje bedre. Skeia derimot, ville finne seg vel til rette. Tenk deg s vidare kva som ville skje om vi berre hadde skeier. Det ville ikkje vore godt korkje skjere noko eller f tak i noko som helst som ikkje ville ligge i ro i ei skei. Poenget er at vi m bruke reiskapane til det som dei er laga til. P same mten <i>m vi ogs sj etter kva vi sjlve og andre gode til, og s m kvar einskild f bruke nettopp dei eigenskapane.</i> Ja, bibelen seier at vi skal by oss fram til bruk (Rom. 12.1) Det er ikkje noko gale med ein gaffel, men han m f brukast til det han er god til.

Betel Volda, ei aktiv misjonsforsamling

Misjon| publisert: 05.05.2013 | Gunnar

bilde

Betel i Volda har alltid vore ei aktiv misjonsforsamling. Det er ikkje nok at vi berre fr orden p vrt eige Guds-forhold, men det har alltid vore ein brann for at ogs andre skal f oppleve det same. Ikkje berre sambygdingar, men Guds tilbod, evangeliet, m n til alle folkeslag.
Difor kjendest det naturleg sende eit ungt ektepar til Kenya som misjonrar alt i 1912. Det var Martha og Mathias Stve som d, heilt nygifte, reiste til Britisk Aust Afrika, i dag Kenya, som misjonrar.
I 1957 reiste Lilly Engeset til Swaziland i same oppdrag. Ho var utdanna jordmor og hadde ogs ei brei erfaring i barne- og ungdomsarbeid bak seg. Ho fekk vere med starte og drive eit banebrytande arbeid saman med andre misjonrar fr DFEF.
Midt p 60-talet reiste ei anna familie fr Volda til Grnland. Det var Eldbjrg og Per Hskjold med famile. Per hadde tidlegare arbeidd som dykkar p Grnland og sett den djupe nauda der. Dette opplevde han som eit kall til at ogs grnlendarane skulle f oppleve Guds kraft i liva sine.
Ikkje mange ra seinare, reiste broren ge Hskjold med familie til Argentina. Ogs dei som misjonrar. Tilsvarande har Ada og Harald Elvegrd vore mange r i Japan. Like eins Edit og Hans Reite. Betty og Gunnar Ands har vore i Hong Kong, og dei seinare ra har Svend Svendsen tenestegjort p misjonstrykkeriet New Life Literature p Sri Lanka.


De Frie Evangeliske Forsamlinger

Betel i Volda reknar seg vere ei av dei mange frie evangeliske forsamlingane i Norge. Kvar forsamling er sjlvstendig og har Bibelen som einaste rettesnor for liv og lre. Andre tilsvarande forsamlingar kan ein finne p heimesida til DFEF i Norge.  [De Frie Evangeliske Forsamlinger]  


Gver med skattefrdrag?

Gver til Betelforsamlinga er godkjende for skattefrdrag. Fr og med 2019 kan ein trekke fr inntil 50 000 kr pr r. Ved betale inn pengar til Betels bankkonto, kan du sjlv krysse av kva forml pengane skal g til. Gver, store eller sm, kan betalast inn til Betels bankkonto i Sparebank 1 Sre Sunnmre.
Kontonummeret er 3991.35.37290.
Vil du spesielt sttte Betels radioarbeid, kan du betale inn til Kontonummer for radioarbeid: 3991.04.73100  


Vipps

Ynskjer du sttte arbeidet p Betel? Vi har no tatt i bruk Vipps slik at du kan f gitt pengar via mobilen din. Du m p frehand ha lasta ned appen Vipps p din mobil. Fr appen kan du skje opp Betel p namn (Den frie evangeliske forsamling Betel Volda) eller via Vipps nummeret 121887. 


Korsets Seier sin artikkel om Ope Hus

Fleire aviser og magasin har fr tid til anna skrive om Ope Hus p Betel. Korsets Seier hadde ein journalist innom i fjor haust. For den som ikkje har sett artikkelen, s kan de finne den p linken under.  [Korset Seier om OPE HUS]  


Det er mangt som skal fungere

Det er mangt og mykje som skal fungere i eit mte, og det er mange tenester som ein er avhengig av . Trond har m.a. godt tak p lyd og pc'en som matar videoprojektoren med songtekstar. 


Andakter p Omsorgssenteret

Omlag ein gong pr. mnd er ei andaktsgruppe fr Betel p Omsorgsenteret. Det er ei triveleg stund der vi syng, spelar og deler Guds ord saman. 


Sagt om Alkoholen....

Alkohol er eit lysemiddel.
Det lyser opp familier og ekteskap,
- tar bort lykke, tryggleik, framgang, intimitet og kjrleik.
- Tar ogs bort visjonar, hp og konomisk inntekt,
- og til slutt, -den fysiske helsa.
OBS. Det einaste som alkoholen ikkje lyser er problem!
 


Ynskjer du nokon snakke med?

Betel har eigen kontakt-telefon som er open kvar kveld mellom klokka 21:00 og 23:00. Ynskjer du nokon snakke med, er det berre ringe ein av eldstebrdrene i forsamlinga. 


Leirarbeid

Sidan 1954 har Betelforsamlinga kvart r hatt ein eller fleire junior- eller tenringsleirar. Det starta opp i Austefjorden, men siste ra har dei fleste leirane vore haldne p Helgatun. Det er svrt mange fr distriktet vrt som har gode minne fr desse leirane.  [Helgatun]  


DFEF aktiv i misjon sidan 1910

De Frie Evangeliske Forsamlinger feira i 2010 at det d var 100 r sidan dei fyrste misjonrane reiste ut for DFEF. Betel i Volda var ikkje langt etter, etter som forsamlinga sende ut si fyrste misjonrfamilie alt i 1912. Det var Marta og Mathias Stve som d reiste fr Volda til Kenya (Britisk Austafrika).
DFEF har i dag misjonrar eller misjonarbeid i Argentina, Brasil, England, Frankrike, India, Japan, Latvia, Mexico, Spania, Sri Lanka, Swaziland og Thailand.
I tillegg er dei ogs engasjert i arbeid i Grnland og i Ukraina.
Betel i Volda har opp gjennom ra hatt misjonrar i Kenya, Swaziland, Grnland, Argentina, Japan, Hong Kong og Sri Lanka.
Dei Frie Evangeliske Forsamlingar, eller dei frie vener, som dei fyrst, og ofte framleis vert kalla, har sitt opphav fr 1800-talet, men som misjonsorganisasjon, feirar ein i r 100- rsjubileum.
Sj elles stykke i DagenMagazinete om same emnet.  [DagenMagazinet]  


Bygderadioen

Kvar Sndag kl. 11.00 og 20:00 kan du hyre ein tale fr Betel overfrt p Bygderadio Vest. Talen er eit opptak fr eit mte i forsamlinga. Frekvensane til Bygderadioen finn du under eige avsnitt.  [Frekvensar]